12″ svět

Vítejte na webu jehož vzniku předcházel zájem o velkoformátovou fotografii. Pořízení domény, práce na webu i práce mimo něj, začaly v přiléhavém 12. roce 21. století.

Web bude primárně prezentovat můj pohled na svět vměstnaný do klasického filmu o maximálních rozměrech 12" (12 palců). Tedy filmu o nejdelším rozměru strany přibližně 305 milimetrů. Tento limit zahrnuje největší čtvercový formát s rozměry 12x12". Druhá variace 12" světa zahrne formát s poměrem stran obvyklých u kinofilmu, tedy 3:2, kdy bude mít políčko filmu rozměr stran 12x8". To je přibližně 305x203mm. Pro svou konvenčně snadnou dostupnost budou fotografie z těchto dvou formátů sdílet prostor ještě s třetím rozměrem políčka, a to 8x10".

Aktualizace 19. 10. 2014

Maximální formát nebude omezen na 12x12". Vzhledem k pokračující práci na digitalizační stolici, která umožní i digitalizaci formátu 12x20", nabízí se tak využít této možnosti s rozšířením maxima o tento rozměr. Z něj jsou navíc odvozeny i formáty 12x12" + 12x8", tedy jde o formát zdrojový pro tyto dva menší formáty, a půjde tak o jeho využití v případě nerozdělení na zmíněné dva menší formáty.

Hlavní cíle 12" světa

- minimalizovat směřování k šedému průměru, masovosti, tuctovosti

- preferování kvality nad kvantitou, kdy ale pod slovem kvalita nemá být ukryto jen jednostranné hledisko, například jen technická kvalita

- překonávat a bořit omezení všeho druhu, ať již zmíněné neomezování se jen na jedno z hledisek kvality, ale také například neomezování se jen na určitou kategorii fotografie

- aby se tento 12" svět s postupem času stal nejen kolekcí tvorby, ale i kuchařkou zasahující do teoretické roviny problematiky

- neusnout

Předpokladem je také příležitostné přidávání obsahu za pomocí dalších autorů, protože jediný člověk nemusí mnoho aspektů při takto rozsáhlé problematice vůbec znát, další může přehlédnout a na jiné může pozapomenout. Kterým konkrétním směrem se bude tento 12" svět dále rozvíjet tak zůstane otevřeno.

Nejnovější fotografie3. 10. 2020

Nejnovější články3. 10. 2020

Luděk H↻ 3. 10. 2020

• Ze starých objektivů

Luděk H↻ 10. 9. 2020

• KUFA 810

Luděk H↻ 2. 2. 2019

• Modulární systém ovládání víceosých posuvů

114Ovládání krokových motorů
Luděk H

Na tři osy - tři motory - bude jedno Raspberry Pi 3B+ a tři drivery M752

114Při experimentování s mikroskopovým objektivem jsem do pokusů tak zabředl, až jsem se rozhodl pro další projekt, který jsem pracovně nazval 3D Mikro. Tento článek se věnuje SW/HW části, která je použitelná také u projektů 3D Makro nebo Digitalizační stolice. Uplatnit by se měla také u budoucího projektu technické ULF kamery nebo případných jiných projektů.
Luděk H • 27. 12. 2017

• 3D Makro

99Lineární technika VI
Luděk H

993D makrem jsem nazval svůj další dlouhodobější projekt. Pro svůj odpor k "barevným ujetinám", na které se musí koukat přes speciální brýle a stejně to i potom trojrozměrny někteří (jako já) nevidí, jsem zvolil v tomto směru trochu kontroverzní název. Před časem jsem měl možnost zjistit, že má tato má myšlenka i anglické pojmenování Stack-and-stitch. Tedy složit-a-sešít. 3D je tedy v tomto mém pojetí ne pojem popisující výstup (jako to bývá u 3D fotek použito), ale pojem popisující způsob pořízení snímku.
Luděk H↻ 30. 11. 2017

• Vancouver 2012

Luděk H↻ 9. 8. 2017

• Děda

Luděk H • 5. 7. 2017

• Skládané makro

Luděk H↻ 9. 5. 2016

• Digitalizační stolice I (část 3. ELRemote)

49ELRemote
Luděk H

Miniauturní aplikace pro ovládání výkonu záblesku

49Pro digitalizaci bude využíván záblesk od Elinchrom, který je možné bezdrátově ovládat z PC.

Bohužel s dodávanou aplikací je možné použít ovládání pouze s GUI - přes grafické rozhraní. To je pro automatický proces digitalizace nevhodné, a tak nezbývá než na toto omezení najít řešení.
Luděk H↻ 25. 2. 2016

• Digitalizační stolice I (část 2.)

40Digitalizační stolice
Luděk H

Vlevo od vlastní stolice v plastové krabici je controller a drivery krokových motorů propojované s počítačem přes COM port. Pod stolicí odpočívá kamera Kufa 810.

40Projekt první verze digitalizační stolice je sice v reálu jen pár kroků před dokončením, ale protože dosavadní postup byl převážně otázkou nápadů, pokusů a řezání kovu, je nejvyšší čas dát věcem i slovní podobu.

Utříbit si tak na "elektronickém papíře" myšlenky pro analýzu současného stavu a případně tento podklad následně použít pro odrazovou pozici k druhé verzi.
Luděk H↻ 1. 1. 2016

• Digitalizační stolice I (část 1.)

Záznamové médium velkoformátová fotografie je takovým filmovým RAW souborem, který většinou není finálním produktem focení, ale meziproduktem.

Tento meziprodukt je tak nutné nějakým způsobem dál zpracovat do finální podoby, použít pro finální výstup. Základní možnosti jsou vytovření kontaktní papírové fotografie. Přes zvětšovací přístroj vytvořit papírovou fotografii. Promítnout v případě pozitivu film na plátno/zeď. Nebo zdigitalizovat pro další zpracování v počítači. Pro tu posledně vypsanou možnost poslouží digitalizační stolice.
Luděk H↻ 24. 11. 2015

• Makrofotografie bez mýtů a legend

1Mravenec si nese kořist
Luděk H

Na cestě zpět do mraveniště.

1Když se člověk věnuje mnoho let nějaké činnosti, ať už jde o makrofotografii nebo jakoukoli jinou činnost, měl by o ní i něco vědět. V řadách fotoamatérů určitě převládá trend nejdřív praxe a teorie třeba někdy při dlouhých zimních večerech, příští rok, přespříští rok...

Otázkou je, jestli je to zcela dobrý přístup a nebylo by lepší přece jen nějakou tu teorii k praktickým znalostem přibrat. A to čím dříve, tím lépe. Aneb po mnoha letech fotografování makra není zrovna to pravé ořechové zjistit, že jsem se kupodivu celou dobu makrofotografii nevěnoval. Navíc kolika lidem ve svém okolí jsem o tom básnil, že se makrofotografii věnuji...

Je tomu tedy opravdu tak?
Luděk H↻ 24. 11. 2015

• Počáteční vstup

Pár slov úvodem k hlavnímu projektu, kterému by měl být postupně (během několika, více, až mnoha let) věnován tento webový prostor posazený na tomu zvolené doméně 12in.cz.

Pro celkovou obsáhlost a náročnost tohoto projektu jej bude provázet různý počet menších projektů z jejichž výsledků budou pomůcky a zkušenosti vhodné pro postup a užití v tomto hlavním projektu.

Mezi tyto vedlejší projekty patří kupříkladu digitalizační stolice, která bude mít za cíl předčit bubnové skenery, kterým osud nepřál a jejich vývoj někdy od roku 2003 nepokračuje.